Euroline Trans KFT.

FENNTARTHATÓSÁGI TERV

Az Euroline Trans Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági tervét.

Jelen terv 2013. március 27-én lépett hatályba.

1. Általános célkitűzések

A fenntartható fejlődés olyan érték, amely mélyen gyökerezik az Európai Unióban, és a magyar társadalom számára is egyre nagyobb jelentőséggel bír. A fenntartható fejlődés célja olyan fejlődés, amely jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. Az Euroline Trans Kft a fenntarthatósági tervében – költségvetési lehetőségeihez képest – alapvetően két területre összpontosít: egyrészt a környezeti célok megfogalmazására és teljesítésére, másrészt a társadalmi feltételek javítására.

Az Euroline Trans Kft a fenntarthatóság szemléletmódjának, elterjesztésének elkötelezett támogatója, munkatársai mindennapi munkájuk során ezen elvekre figyelemmel látják el feladataikat.

Az Euroline Trans Kft. az alábbi általános célkitűzések figyelembevételével készítette el fenntarthatósági tervét:

  • az Euroline Trans Kft hozzájárul a társadalmi feltételek javításához.
  • az Euroline Trans Kft tevékenysége során a gazdaságosabb és környezetkímélőbb működésre törekszik.

Jelen fenntarthatósági terv célja, hogy az Euroline Trans Kft fenntartható fejlődés elérése érdekében kifejtett teljesítményének mérése, közzététele, elszámolhatóvá tétele megvalósuljon.

2. A fenntarthatósági terv hatálya

A fenntarthatósági terv hatálya kiterjed az Euroline Trans Kft. székhelyére, telephelyére, továbbá valamennyi alkalmazásában álló munkatársára.

3. A környezeti fenntarthatósággal összefüggő feladatok, célkitűzések

Az Euroline Trans Kft a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a következő környezeti fenntarthatósággal összefüggő célkitűzéseket vállalja:

  • Az új gépek, eszközök, és termékek fejlesztése során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik, és a fejlesztések ezek figyelembevételével valósulnak meg. E célkitűzés keretében az Euroline Trans Kft – a rendelkezésére álló források függvényében – olyan technikákat alkalmaz beleértve a technológiát, tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást -, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.
  • Az Euroline Trans Kft célul tűzi ki a hasznosításra átadott hulladék arányának növelését a keletkezett hulladékon belül. A cél megvalósítása érdekében be kell vezetni a keletkező hulladék szelektív gyűjtését és meg kell szervezni a hulladék átadását az újrahasznosítással foglalkozók részére.
  • Az Euroline Trans Kft a papír vásárlásakor előnyben részesíti a környezetbarát termékjellel ellátott, valamint az újrahasznosított rostanyagból készült papírokat, melyek fehérítéséhez klórmentes vegyszert alkalmaznak.
  • A papírhulladékok mennyiségének csökkentése érdekében az egyik felén már használt, bizalmas adatokat nem tartalmazó papír másik oldala felhasználható belső információk nyomtatására
  • Az Euroline Trans Kft. környezettudatos szemléletét a szervezetünkkel kapcsolatban álló partnerek felé is jelezzük, az e-mailjeink láblécében megjelenő szöveggel: „Környezetünk védelme érdekében csak a legszükségesebb esetekben nyomtatjuk ki e-mailjeiket, a papírhulladékot szelektíven gyűjtjük.”

4. Fenntartható fejlődés és a munkakörnyezet

A fenntartható fejlődés egyik kulcsfontosságú eleme az energiafelhasználás racionalizálása. A rendelkezésre álló erőforrások körültekintő és hatékony felhasználása, valamint az energiatakarékos szemlélet előtérbe helyezése hozzájárul a szervezet gazdaságosabb működtetéséhez. A hatékonyabb energiagazdálkodás érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az irodatechnikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos szokásokra, valamint az irodaépületekben található fűtési-hűtési rendszer használatának módjára.

  1. Az épületben működő energia-felhasználó készülékek takarékos működtetése. Az irodák gazdaságosabb és környezetkímélőbb működtetése érdekében Az Euroline Trans Kft. munkatársai vállalják, hogy az irodákban található minden olyan használaton kívüli irodatechnikai berendezést, amely képes az un: „stand-by”, azaz készenléti üzemmódra körültekintőbben működtet.
  1. A környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékek előnyben részesítése. Az Euroline Trans Kft. törekszik a kombinált, valamint az anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek megfelelően a személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók, lapolvasók, faxok, másológépek beszerzésekor az energiafogyasztás fontos szempont lesz, és vizsgálni fogjuk a berendezés anyagösszetételét, a kétoldalas nyomtatás, az újra feldolgozott papír használhatóság, és stand-by üzemmód szempontjait is.

5. Fenntartható fejlődés és a társadalmi feltételek javítása

1. Az Euroline Trans Kft. vállalja, hogy honlapján biztosítja a nyilvánosság számára az aktuális környezeti információkhoz való hozzáférést.

2. Az Euroline Trans Kft. támogatja az alkalmazottakat abban, hogy környezetbarát közlekedési eszközzel, tömegközlekedéssel jussanak el munkahelyükre, amennyiben ezt a munkavállalók igénylik. Ezt a támogatást bérlet megvásárlásával biztosítja, valamint lehetőséget biztosít a kerékpárral és robogóval bejáróknak az Euroline Trans területén a biztonságos parkolásra.

3. Az Euroline Trans Kft. támogatja a kistérségben élők foglalkoztatottságának növelését. Szolnoki helyben lakó, illetve Szolnok környezetében illetve szomszédos megyékben élő munkavállalókat alkalmazunk.

Fejlesztéseink során törekszünk arra, hogy helyi vállalkozásokkal végeztessünk alvállalkozói feladatokat.

4. Az Euroline Trans Kft. vállalja, hogy munkavállalói számára a minimálbérhez képest átlagosan magasabb fizetést biztosít.

5. Az Euroline Trans Kft. vállalja, hogy munkavállalói tudásmegosztáson vesznek részt, ahol felkészülnek a fenntarthatósággal kapcsolatos változásokra.

6. Záró rendelkezések

Az Euroline Trans Kft.-nél a fenntarthatósági felelős Bárány Tamás, ügyvezető, akinek feladata a fenntarthatósági szempontok állandó vizsgálata és érvényesülésük elősegítése.

Az Euroline Trans Kft. a fenntarthatósági tervét a vállalkozás hivatalos honlapján is elhelyezi.

Szolnok, 2013. március 27.

Bárány Tamás
ügyvezető igazgató

Mentés

Mentés